آزمون آیین نامه اصلی شماره 1

عنوان این تابلو چیست ؟

صحیح غلط !

ابطال گواهینامه به چه معناست ؟

صحیح غلط !

میزان سرعت مجاز ومحدودیت سرعت در جاده ها و خیابان ها به چه صورت مشخص می شود ؟

صحیح غلط !

در این شکل حق تقدم عبور عبارت است از :

صحیح غلط !

هرگاه وسیله ی نقلیه موتوری در راه از کار بیفتد تابلو هشدار را در چه فاصله ای قرار می دهند؟

صحیح غلط !

در کدام گزینه خطوط اضطرار نمایش داده شده است؟

صحیح غلط !

این تابلو بیانگر چیست ؟

صحیح غلط !

خودرو نشان داده شده در این شکل مشغول چه نوع پارکی است؟

صحیح غلط !

حق تقدم در برخورد چند وسیله در یک تقاطع هم عرض با کدام وسیله می باشد ؟

صحیح غلط !

رانندگانی که قصد گردش یا توقف را دارند ، باید از چه فاصله ای به وسیله چراغ راهنما علامت بدهند؟

صحیح غلط !

ورود و عبور عابرین پیاده در آزادراه ها ...

صحیح غلط !

این تابلو بیانگر چیست؟

صحیح غلط !

کدام تابلو سبقت ممنوع می باشد؟

صحیح غلط !

راننده ای که دست چپ را به طرف بالا نگه داشته است به چه معناست ؟

صحیح غلط !

کدام تابلو بیانگر عبور از هر دو سمت مجاز است؟

صحیح غلط !

این تابلو بیانگر چیست؟

صحیح غلط !

کدامیک از موارد زیر قبل شروع حرکت باید مورد بازبینی قرار گیرد؟

صحیح غلط !

وظیفه بافلر در اتومبیل چیست ؟

صحیح غلط !

در سربالایی بدون جدول به چه شکل توقف میکنیم؟

صحیح غلط !

وظیفه اصلی ترمز دستی چیست ؟

صحیح غلط !

مهم ترین مزیت ترمز ضد قفل چیست؟

صحیح غلط !

از ... برای کنترل کلاچ و از ... برای کنترل پدال های گاز و ترمز استفاده می شود؟

صحیح غلط !

سوئیچ در چه حالتی علاوه ب اینکه موتور خاموش بوده فرمان نیز در حالت قفل قرار می گیرد؟

صحیح غلط !

در کدامیک از سطوح زیر مسافت توقف افزایش می یابد؟

صحیح غلط !

لرزش غربیلک فرمان می تواند ناشی از ... باشد؟

صحیح غلط !

کدامیک جز وظایف سیستم تعلیق نمی باشد ؟

صحیح غلط !

علت سرخوردن خودرو در شرایط یخبندان کدام عامل می باشد ؟

صحیح غلط !

در ارزیابی مصدومین کدامیک از مصدومین را باید در اولویت اجام کمک های اولیه قرار داد؟

صحیح غلط !

تفاوت پروانه و فن الکتریکی چیست؟

صحیح غلط !

چند متر بعد از تونل ها و پل ها سبقت گرفتن آزاد است؟

صحیح غلط !

آزمون 1
تبریک میگوییم !!! شما قبول شدید 🙂

حتما تمامی آزمون های موجود در سایت را انجام دهید تا شانس قبولی خود را بیشتر کنید.
متاسفانه شما قبول نشدید 🙁

نگران نباشید ، دوباره امتحان کنید تا بدون غلط قبول شوید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *