چگونه آزمون آیین نامه را قبول شویم ؟

ما بسیاری از سوالات و آزمون های مشابه آیین نامه اصلی را برای شما گردآوری کرده ایم که میتوانید با استفاده از آنها در آیین نامه اصلی به سرعت قبول شوید .

icon2

سوالات مشابه آزمون اصلی

مانند سرویس جزئی، سرویس بزرگ طراحی شده است تا عمر موتور و عملکرد یک وسیله نقلیه را گسترش دهد.

icon1

سوالات فنی خودرو

مکانیک ما از طریق بررسی های مشابه به عنوان یک سرویس جزئی، انجام روغن موتور و تغییر فیلتر.

icon3

سوالات پرتکرار

ما از پیشرفته ترین نرم افزار تشخیصی ماشین استفاده می کنیم تا ببینیم آیا ماشین شما دارای مشکل است یا خیر.

آزمون های زیر را  به ترتیب انجام دهید .

این سوالات کاملا از آزمون های اصلی امسال استخراج شده اند و شما با زدن آنها شانس قبولی خود را به طور شگفت انگیزی افزایش خواهید داد .