آزمون آیین نامه اصلی شماره 8

1 - مفهوم شکل هشت گوشه مقابل در علائم عبور و مرور چیست ؟

صحیح غلط !

2 - مهم ترین وظیفه سیستم روغنکاری در خودرو کدام است ؟

صحیح غلط !

3 - به گردش در آوردن آب داخل پوسته موتور و اطراف سیلندر ها وظیفه .... می باشد.

صحیح غلط !

4 - این تابلو بیانگر چیست ؟

صحیح غلط !

5 - در صورت دیدن حرکت گله و رمه چگونه باید عمل نمود ؟

صحیح غلط !

6 - کدامیک از مصادیق حقوق شهروندی رانندگی نمی باشد ؟

صحیح غلط !

7 - این تابلو بیانگر چیست ؟

صحیح غلط !

8 - مفهوم چراغ سبز راهنمایی چیست ؟

صحیح غلط !

9 - به چه دلیل حرکت با دنده عقب خطرناک است ؟

صحیح غلط !

10 - این تابلو بیانگر چیست ؟

صحیح غلط !

11 - کدام تابلو بیانگر خط عبور برای گریز است ؟

صحیح غلط !

12 - عنوان این این تابلو چیست ؟

صحیح غلط !

13 - کدامیک از موارد زیر جان فرد را نسبت به موارد دیگر دیرتر به خطر می اندازد ؟

صحیح غلط !

14 - این تابلو بیانگر چیست ؟

صحیح غلط !

15 - کدام مورد زیر از عوامل افزایش ایمنی در شبکه معابر و راه های کشور می باشد ؟

صحیح غلط !

16 - این تابلو بیانگر چیست ؟

صحیح غلط !

17 - مفهوم رنگ سبز در علائم عبور و مرور چیست ؟

صحیح غلط !

18 - از چند متری تقاطع راه آهن سبقت گرفتن ممنوع است ؟

صحیح غلط !

19 - این تابلو بیانگر چیست ؟

صحیح غلط !

20 - در صورت خراب شدن ماشین در بزرگ راه تابلو اعلان خطر را در چند متری قرار می دهیم ؟

صحیح غلط !

21 - این تابلو بیانگر چیست ؟

صحیح غلط !

22 - این تابلو بیانگر چیست ؟

صحیح غلط !

23 - میزان رعایت فاصله طولی در جاده های برفی به ازای سرعت 45 کیلومتر در ساعت چند طول اتومبیل می باشد ؟

صحیح غلط !

24 - این تابلو بیانگر چیست ؟

صحیح غلط !

25 - این تابلو بیانگر چیست ؟

صحیح غلط !

26 - بازدید آب رادیاتور هر از چه مدت باید انجام شود ؟

صحیح غلط !

27 - ایستادن یا توقف وسایل نقلیه در کدام یک از محل های زیر ممنوع است ؟

صحیح غلط !

28 - در آزاد راه های درون شهری و مناطق غیر مسکونی ، حداقل سرعت چند کیلومتر در ساعت است ؟

صحیح غلط !

29 - مفهوم این تابلو چیست ؟

صحیح غلط !

30 - دینام را هر از چه مدت باید بازدید کرد ؟

صحیح غلط !

آزمون 8
تبریک میگوییم !!! شما قبول شدید 🙂
حتما تمامی آزمون های موجود در سایت را انجام دهید تا شانس قبولی خود را بیشتر کنید.
متاسفانه شما قبول نشدید 🙁
نگران نباشید ، دوباره امتحان کنید تا بدون غلط قبول شوید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *