آزمون آیین نامه اصلی شماره 5

1 - دور زدن از چند متری پیچ ها ممنوع است ؟

صحیح غلط !

2 - به چه دلیل حرکت با دنده عقب خطرناک است ؟

صحیح غلط !

3 - در سه راهه ها حق تقدم عبور با وسیله ای است که ...

صحیح غلط !

4 - در شکل حق تقدم عبور با کدام خودرو است ؟

صحیح غلط !

5 - در صورت خرابی وسیله نقلیه و میسر نبودن انتقال به محل مناسب ، چراغ الکتریکی را برای آگاه سازی دیگران باید در چه فاصله ای از نقلیه قرار داد ؟

صحیح غلط !

6 - ایستادن یا توقف وسایل نقلیه در کدام یک از محل های زیر ممنوع است ؟

صحیح غلط !

7 - محدودیت های حرکت و سرعت در جاده ها به وسیله ... تعیین می گردد.

صحیح غلط !

8 - در خیابان شریان فرعی در شهر ها ، حداکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت است ؟

صحیح غلط !

9 - وظیفه ترموستات در خودرو چیست ؟

صحیح غلط !

10 - هنگام رانندگی و مشاهده چراغ چشمک زن قرمز چه اقدامی باید انجام داد ؟

صحیح غلط !

11 - در کدامیک از موارد زیر باید نور بالا را به نور پایین تبدیل نماییم ؟

صحیح غلط !

12 - از چند متری پیچ ها سبقت گرفتن ممنوع است ؟

صحیح غلط !

13 - هر گاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلف به تقاطع هم عرض برسند حق تقدم عبور وسیله ای است که ...

صحیح غلط !

14 - چند متر بعد از تونل ها و پل ها سبقت گرفتن آزاد است ؟

صحیح غلط !

15 - کدام یم از موارد زیر در حین رانندگی مجاز است ؟

صحیح غلط !

16 - راننده ای که دست چپ را به طور افقی نگه دارد به چه معناست ؟

صحیح غلط !

17 - برای گردش به چپ در راه های برون شهری که دارای دو خط عبور رفت و برگشت بدون مانع فیزیکی جداکننده می باشد رانندگان باید ابتدا وسیله نقلیه را ...

صحیح غلط !

18 - حداکثر سرعت در آزاد راه های بیرون شهر و مناطق غیر مسکونی برای انواع وانت بار ها چند کیلومتر در ساعت است ؟

صحیح غلط !

19 - در خیابان شریان فرعی در شهر ها ، حداکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت است ؟

صحیح غلط !

20 - کدامیک از موارد زیر ، مفهوم چراغ قرمز می باشد ؟

صحیح غلط !

21 - دور زدن از چند متری پیچ ها ممنوع است ؟

صحیح غلط !

22 - به چه دلیل حرکت با دنده عقب خطرناک است ؟

صحیح غلط !

23 - مفهوم چراغ سبز راهنمایی چیست ؟

صحیح غلط !

24 - رانندگانی که از راه فرعی وارد راه اصلی می شوند باید ...

صحیح غلط !

25 - حداقل سرعت در آزاد راه های درون شهری چند کیلومتر در ساعت است ؟

صحیح غلط !

26 - کدام گزینه در مورد باد تایر صحیح تر است ؟

صحیح غلط !

27 - از کدام علامت آگاه سازی برای سبقت گرفتن در روز استفاده می شود ؟

صحیح غلط !

28 - در صورتیکه در وسط تقاطع چراغ راهنمایی زرد شود ...

صحیح غلط !

29 - این شکل نشان دهنده چیست ؟

صحیح غلط !

30 - تحت چه شرایطی می توان در تقاطع ها سبقت گرفت ؟

صحیح غلط !

آزمون 5
تبریک میگوییم !!! شما قبول شدید 🙂

حتما تمامی آزمون های موجود در سایت را انجام دهید تا شانس قبولی خود را بیشتر کنید.
متاسفانه شما قبول نشدید 🙁

نگران نباشید ، دوباره امتحان کنید تا بدون غلط قبول شوید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *