آزمون آیین نامه اصلی شماره 3

1 - کدامیک از تابلو های زیر راننده را از انجام عملی باز می دارد ؟

صحیح غلط !

2 - کدام گزینه در خصوص سرعت و حرکت صحیح است ؟

صحیح غلط !

3 - وظیفه سیستم تعلیق چیست ؟

صحیح غلط !

4 - مزیت سیستم فرمان هیدررولیک نسبت به سیستم فرمان مکانیکی چیست ؟

صحیح غلط !

5 - مفهوم این تابلو چیست ؟

صحیح غلط !

6 - با مشاهده چراغ قرمز راهنمایی و در صورت نبود خط ایست برای توقف در چند متری چراغ باید توقف کنیم ؟

صحیح غلط !

7 - علائم خستگی در رانندگی چیست ؟

صحیح غلط !

8 - کدام تابلو توقف نمی باشد ؟

صحیح غلط !

9 - رانندگان وسیله نقلیه موظفند برای رویت کلیه اشیا و اشخاص در جاده ها از چراغ ... استفاده نمایند ؟

صحیح غلط !

10 - مهم ترین نکته ای که در خرید خودرو باید در نظر داشت چیست ؟

صحیح غلط !

11 - کدام جمله درباره کیسه هوا صحیح نمی باشد ؟

صحیح غلط !

12 - این تابلو بیانگر چیست ؟

صحیح غلط !

13 - باز گذاشتن در صندوق عقب وسایل نقلیه در حال حرکت ...

صحیح غلط !

14 - تعویض وایر شمع ها هر از چه مدت باید انجام داد ؟

صحیح غلط !

15 - در امن کردن محل حادثه کدام مورد صحیح نمی باشد ؟

صحیح غلط !

16 - برای انجام کمک های اولیه اگر آرامش ندارید چه باید بکنید ؟

صحیح غلط !

17 - استفاده از حداقل سرعت مجاز برای کلیه وسایل نقلیه صرفاً در ...

صحیح غلط !

18 - این شکل چه موردی را هشدار می دهد ؟

صحیح غلط !

19 - بازدید سطح روغن ترمز هر از چه مدت باید انجام شود ؟

صحیح غلط !

20 - محل قرارگیری تایر ها در خودرو باید در هر چند کیلومتر پیمایش تعویض گردد ؟

صحیح غلط !

21 - بر اساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی ، ایستادن ممنوع ... است ؟

صحیح غلط !

22 - خط کشی عرضی نشان داده شده در این شکل نشان دهنده ی چه نوع خط کشی می باشد ؟

صحیح غلط !

23 - با مشاهده چراغ قرمز راهنمایی و در صورت نبود خط ایست برای توقف در چند متری چراغ باید توقف کنیم ؟

صحیح غلط !

24 - این تابلو بیانگر چیست ؟

صحیح غلط !

25 - حداکثر سرعت در بزرگراه های درون شهر چند کیلومتر می باشد ؟

صحیح غلط !

26 - در گذرگاه پیاده که چراغ راهنمایی و رانندگی وجود نداشته باشد حق تقدم عبور با ....؟

صحیح غلط !

27 - خط مقطع بیانگر چیست ؟

صحیح غلط !

28 - این شکل چه چیزی را نشان می دهد ؟

صحیح غلط !

29 - انجام کدام عمل در پشت چراغ قرمز در یک تقاطع نادرست است ؟

صحیح غلط !

30 - این تابلو بیانگر چیست؟

صحیح غلط !

آزمون 4
تبریک میگوییم !!! شما قبول شدید 🙂

حتما تمامی آزمون های موجود در سایت را انجام دهید تا شانس قبولی خود را بیشتر کنید.
متاسفانه شما قبول نشدید 🙁

نگران نباشید ، دوباره امتحان کنید تا بدون غلط قبول شوید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *