پارک دوبل | ساده ترین روش | آموزش 0 تا 100

پارک دوبل

پارک دوبل چیست ؟

پارک دوبل به انگلیسی : (Parallel parking)

پارک دوبل همان پارک معمولی 30 تا 50 سانت و موازی جدول است با این تفاوت که اصولا قرار است ما بین دو ماشین که آنها هم پارک  30 سانت زده اند ، پارک کنیم . یعنی وقتی پارک دوبل زدیم ، یک ماشین جلوی ما و یک ماشین (که ممکن است نباشد) عقب ما قرار می گیرد .

جاهایی که نباید پارک دوبل بزنیم ، مخصوصا جلوی افسر :

1_ بزرگراه‌ها (به دلیل سرعت زیاد خودروهای در اتوبان ها ، پارک دوبل خطرناک و ممنوع هست .)

2_ حریم تقاطع‌ها (۱۵ متر قبل از رسیدن به تقاطع و ۱۵ متر بعد از تقاطع پارک دوبل ممنوع است .)

3_ در جاهایی که تابلوهای پارک ممنوع و توقف ممنوع وجود دارد .

4_ ایستگاه‌های اتوبوس ، تاکسی و سایر موارد که برای خودروهای حمل و نقل عمومی هست ، اجازه پارک کردن را نداریم.

5_ روبروی پل ورودی پارکینگ منازل ، مدارس ،آتش نشانی ، ورودی کوچه ها و خیابان ها پارک دوبل ممنوع است .

6_ تابلوهای راهنمایی و رانندگی دارای حریم مشخصی می باشند و نباید ماشین خود را در حریم تابلوها ، پارک دوبل بزنیم (زیرا پارک کردن در حریم تابلو سبب می شود رانندگان دیگر ، تابلو را نبینند .)

همانطور که می دانید در آموزشگاه ها معمولا با دو ماشین پراید یا تیبا امتحان می گیرند که پارک دوبل این دو ماشین کاملا با هم متفاوت است .

به همین دلیل ما هر دوی آنها را آموزش می دهیم .

نکته : حتما توجه کنید اگر آموزشتان را مثلا با ماشین پراید بر می دارید ، امتحانتان هم با همان پراید باشد و اگر تیبا بود به همین صورت

توصیه : امتحان با ماشین پراید ساده تر است و اگر ماشین امتحان انتخابی است و می توانید از این دو یکی را انتخاب کنید حتما ، آموزش و امتحان را با پراید بردارید .

توجه : یکی از 3 موردی که معولا روز امتحان از شما گرفته می شود همین پارک دوبل است .

نحوه پارک دوبل با پراید :

زمانی که افسر گفت با ماشین پارک شده جلویی پارک دوبل بزنید ، ابتدا بی فوت وقت راهنمای سمت راست (بالا) را زده و سرعت را در حد امکان کم کنید .

اگر دنده 3 بودید اول توسط آینه عقب ببینید ماشینی پشت شما نیست و اگر نبود یا فاصله اش زیاد بود ، ترمزگیری نرمی کنید و زمانی که سرعت کم شد (حدود 20 کیلومتر) دنده را یک کنید .

مرحله اول :

همزمان که در فکر کم کردن سرعت هستید ، سعی کنید شاخص پین برف پاکن (سمت راست) را از دید خودتان روی امتداد لاستیک سمت چپ ماشین پارک شده بندازید تا فاصله جانبی تون با آن ماشین حدود 45 تا 50 سانت شود .

نکته : در این قسمت یعنی همین ابتدای پارک دوبل بهتر است دنده یک باشد و اگر دنده دو هم بود اشکالی ندارد .

فاصله 50 سانت

وقتی فاصله تون با ماشینی که می خواهید با آن دوبل بزنید چیزی نزدیک 45 تا 50  سانت شد و با آن موازی شدید ، حدودا اندازه یک کاپوت از آن ماشین جلوتر روید و ایست کنید .

مرحله دوم (عقب رفتن)

دنده را از دنده یک به دنده عقب تغییر دهید .

نکته : هنوز باید راهنما سمت راست باشد و اگر نبود دوباره راهنما را بالا دهید .

شاخص اول (گوشه ماشین)

به عقب برگردید و به آرامی با فرمان کاملا صاف عقب بروید تا از گوشه شیشه یا لچکی ، گوشه ماشین پارک شده را ببینید .

در این لحظه ایست کنید .

مرحله دوم (شاخص دوم ، دستگیره درب)

چرخش فرمان اول در این لحظه شروع می شود .

نکته : در حرکت و تا رسیدن به شاخص دوم باید فرمان چرخیده شود و لحظه رسیدن به شاخص دوم ، باید فرمان تا انتها به سمت راست چرخیده شده باشد .

در این لحظه فرمان را در حرکت ماشین (به سمت عقب) به سمت راست چرخانده و انقدر عقب بروید تا انتهای دستگره درب سمت شاگرد در راستای گوشه ماشین پارک شده قرار بگیرد و در این لحظه باید فرمان تا آخر چرخیده شده باشد و بهتر است توفق کنیم .

مرحله سوم (شروع چرخش فرمان دوم)

در این لحظه مانند دفعه قبلی در حرکت ماشین به عقب البته اینبار باید فرمان تا انتها به سمت چپ چرخیده شود .

همان طور که گفته شد ، زمانی که گوشه ماشین پارک شده را در امتداد انتهای دستگیره درب سمت راست دیدیم فرمان را که در این لحظه کامل به سمت راست چرخیده را ، تماما به سمت چپ (3 دور چرخش فرمان) و در حرکت رو به عقب ماشین می چرخانیم .

مرحله پایانی (پارک نهایی و اتمام کار)

زمانی که در حال چرخاندن فرمان و عقب رفتن هستید حواستان باشد وقتی ماشین صاف شد ایست کنید و بهترین حالت این است که در این لحظه فرمان به انتها رسیده باشد .

از دیدتون با آینه ها متوجه شوید که صاف هستید . البته بهترین روش برای متوجه شدن برای صاف بودن ماشین ، دید از آینه بغل سمت راست است که هر وقت از دیدتون لبه جدول موازی با بدنه ماشین شد در آن وضعیت ماشین کاملا صاف است و کمی قبل و بعد از آن ماشین کج می باشد .

حالا یک پارک خوب زده اید که اگر فاصله شما با جدول بین 30 تا 50 سانت باشد . نمره کامل پارک دوبل را می گیرید .

نکته 1 : در ابتدای کار وقتی دارید جلوی افسر صندلی و آینه ها را تنظیم می کنید ، آینه سمت راست را کمی رو به پایین تنظیم کنید که برای پارک ها و غیره بتوانید برای تشخیص صاف بودن ماشین از آن کمک بگیرید .

نکته 2 : ممکن است افسر چون نتوانید از دید آینه بغل برای پارک دوبل و غیره استفاده کنید ، آینه سمت راست را به سمت پایین بگرداند که نتوانید از این آینه استفاده کنید و آمادگی این موضوع را داشته باشید .

نکته 3 : ممکن است افسر بعد از پارک دوبل بگویید دنده عقب بروید اگر قرار شد دنده عقب برویم فرمان را یک دورو نیم به سمت راست بچرخانید و بعدا این کارا بکنید تا فرمان صاف شود ، در غیر این صورت چون فرمان صاف نیست با کمی عقب رفتن لاستیک به جدول می خورد و افسر شمارا رد می کند .

نکته 4 : فاصله نهایی شما با جدول در پارک دوبل باید زیر 50 سانت باشد .

بهتر است فاصله بین 45 تا 50 سانت شود و هرگز زیر 30 سانت نشود .

توجه : ما بیش از 20 روش پارک دوبل داریم که همگی با هم متفاوت است .

در بعضی فرمان را درجا می چرخانیم که معمولا این روش ها اشتباه زیاد دارند و در بعضی مانند این آموزش فرمان را در حرکت .

آموزش بالا معمول و ساده ترین روش پارک دوبل با پراید است که اکثر مربی ها این آموزش را می دهند .

پارک دوبل با ماشین تیبا

مرحله اول :

زمانی که افسر گفت با ماشین پارک شده جلویی پارک دوبل بزنید ، ابتدا بی فوت وقت راهنمای سمت راست (بالا) را زده و سرعت را در حد امکان کم کنیم .

اگر دنده 3 بودیم اول توسط آینه عقب ببینیم ماشینی پشت ما نیست و اگر نبود یا فاصله اش زیاد بود ، ترمزگیری نرمی کنیم و زمانی که سرعت کم شد (حدود 20 کیلومتر) دنده را یک کنیم و همزمان سعی کنیم شاخص پین برف پاکن (سمت راست) را از دید خودمان روی امتداد لاستیک سمت چپ ماشین پارک شده بندازیم تا فاصله جانبی مون با آن ماشین حدود 45 تا 50 سانت شود .

نکته : در این قسمت یعنی همین ابتدای پارک دوبل بهتر است دنده یک باشد و اگر دنده دو هم بود اشکالی ندارد .

حدودا اندازه یک کاپوت از آن ماشین جلوتر می رویم و ایست می کنیم .

مرحله دوم (عقب رفتن)

دنده را از دنده یک به دنده عقب تغییر می دهیم .

نکته : هنوز باید راهنما سمت راست باشد و اگر نبود دوباره راهنما را به سمت بالا می دهیم .

شاخص اول (گوشه ماشین)

به عقب برمی گردیم و به آرامی با فرمان کاملا صاف عقب می رویم تا از محدوده لچکی ماشین خودمان ، گوشه ماشین پارک شده را ببینیم .

در این لحظه ایست می کنیم و چرخش درجا فرمان اول در این لحظه شروع می شود و فرمان را تا انتها به سمت راست می چرخانیم .

حالا آهسته شروع به عقب رفتن می کنیم .

مرحله سوم (شاخص دوم “مماس شدن گلگیر سمت راست با جدول”)

در این لحظه انقدر عقب می رویم تا از آینه بغل سمت افسر (سمت راست) ، بالای گلگیر عقب سمت راست ماشینمان به خط پایین جدول برسد . حالا می ایستیم .

مرحله چهارم (شروع چرخش فرمان دوم)

حالا فرمان را درجا تا انتها به سمت چپ می چرخانیم .

پس در این لحظه که فرمان قبل تر کامل به سمت راست چرخیده شده بود را ، درجا تماما به سمت چپ (3 دور چرخش فرمان) می چرخانیم .

مرحله پایانی (پارک نهایی)

حالا خیلی آهسته به عقب می رویم . باید حواسمان باشد وقتی ماشین صاف شد ایست کنید و دیگر عقب نروید .

از دیدمون با آینه ها می توانیم متوجه شویم که صاف هستیم . البته بهترین روش برای متوجه شدن برای صاف بودن ماشین ، دید از آینه بغل سمت راست است که هر وقت از دیدتون لبه جدول موازی با بدنه ماشین شد در آن وضعیت ماشین کاملا صاف است و کمی قبل و بعد از آن ماشین کج می باشد .

نکته 1 : در ابتدای کار وقتی دارید جلوی افسر صندلی و آینه ها را تنظیم می کنید ، آینه سمت راست را کمی رو به پایین تنظیم کنید که برای پارک ها و غیره بتوانید برای تشخیص صاف بودن ماشین از آن کمک بگیرید (بهتر است در وسط کار ، دیگر جلوی افسر به تنظیم آینه بغل سمت راست دست نزنیم) .

نکته 2 : ممکن است افسر بعد از پارک دوبل بگویید دنده عقب بروید اگر قرار شد دنده عقب برویم فرمان را یک دورو نیم به سمت راست بچرخانید و بعدا این کارا بکنید تا فرمان صاف شود ، در غیر این صورت چون فرمان صاف نیست با کمی عقب رفتن لاستیک به جدول می خورد و افسر شمارا رد می کند .

نکته 3 : فاصله نهایی شما با جدول در پارک دوبل باید بین 30 تا 50 سانت باشد .

بهتر است فاصله بین 45 تا 50 سانت شود و هرگز زیر 30 سانت نشود .

سوالات متداول :

چرا در پارک دوبل فاصله ما از جدول زیاد می شود ؟

یکی از مشکلات شایع در پارک دوبل زیاد شدن فاصله ما از جدول و در نهایت نمره منفی آن است .

این مورد دو علت دارد :

علت اول این است که ما در فرمان اول دیر شروع به چرخش فرمان می کنیم یا آرام تر از حالتی که در بالا گفته شد فرمان را م یچرخانیم یعنی زمانی که به شاخص دوم رسیدیم فرمان به انتهای خود نرسیده است .

علت دوم و مورد شایع تر این است که ما در فرمان دوم سریع تر از حالتی که بالا گفته شد یا زودتر شروع به چرخاندن فرمان می کنیم دلیلش هم این است که اصولا هنرجوها در اوایل فکر می کنند داخل جوب می افتند یا به جدول برخورد می کنند و این ترس فکری کار دستشان می دهد .

چرا در پارک دوبل فاصله ما از جدول کم می شود یا لاستیکمون به جدول برخورد می کند ؟

این مورد دقیقا برعکس حالت بالاست .

چرا در پارک دوبل ما درست درنمی آید و مدام فاصله ما از جدول کم و زیاد می شود ؟

دلیل این موضوع که بین هنرجوها خیلی شایع است متناسب نبودن چرخش فرمان با حرکت ماشین و همچنین متناسب نبودن سرعت چرخش فرمان اول با دوم است .

نکات پایانی :

1 – در سرپایینی اگر جدول نباشد ، پارک دوبل ممنوع است .

2 – هنگام دنده عقب رفتن در پارک دوبل یا خود دنده عقب لازم است دستمان روی صندلی شاگرد باشد . چون جزوی از مواردی است که افسر باید در خصوص شما رعایت کند .

3 – در پارک دوبل تمامی حرکات ما باید آهسته باشد می توانی برای این موضوع از حرکت لاکپشتی استفاده کنیم و ماشین سرعت نگرید و از کنترل ما خارج نشود .

4 – معمولا روز امتحان در شرایط عادی و پایدار ، افسر از ما پارک دوبل نمی خواهد .

5 – مثلا ممکن است نفر قبلی پارک دوبلش را حسابی خراب کرده باشد و افسر او را رد کند و نفر بعدی ما باشیم و از ما بخواهد ادامه پارک دوبل را بزنیم . برای این شرایط آمادگی داشته باشیم .

6 – اگر ماشینی که قرار است ما با آن دوبل بزنیم کج بود هول نشوید و خیلی عادی کنارش بایستید و حداقل سعی کنید خودتان صاف تر از او با ایستید (اگر هم خیلی صاف نبودید مهم نیست) مهم این است که در پارک دوبل فاصله با گوشه پشتی ماشین حدودا همان 45 تا 50 سانت شود و مثل همان چیزی که در بالا گفتیم ، پارک دوبلی که آموزش دادیم را بزنید .

7 – اگر ماشینی که با آن قرار بود دوبل بزنیم عرضش بیشتر بود یا فاصله آن از جدول بیشتر از فاصله استاندارد بود یا حتی اگر خودتان نتوانستید فاصله 50 سانت را دربیاورید و فاصله شما با ماشینی که قرار است با آن دوبل بزنید بیشتر شد ، به ازای حدودا هر 10 سانت فاصله بیشتر از جدول یا به ازای هر 10 سانت عرض بیشترش نسبت به ماشین های دیگر ، شما یک سانت بیشتر از شاخص دومتان (دستگیره درب در پراید و لبه گلگیر در تیبا) داخل تر شوید . یعنی یک سانت اون شاخص را رد کنید و بعد اقدام به چرخش فرمان کنید .

  • و اگر عرض ماشینی که پارک کرده کم بود یا خیلی به جدول چسبیده بود به صورت عکس حالت قبل یک یا چند سانت نرسیده به همان شاخص ، شروع به چرخاندن فرمان کنید .

8- اگر افسر گفت با ماشینی دوبل بزنید و زمان کافی برای موازی ایستادن با آن ماشین نبود ، این مورد را به افسر بگویید و از او بخواهید اگر می شود با ماشین بعدی دوبل بزنید یا اگرگفت فقط همین ماشین ، از او بخواهید اگر ممکن بود کمی دنده عقب بروید تا فاصله شما با آن ماشین زیاد شود تا بتوانید دوبل بزنید .

پارک دوبل با پراید

پارک دوبل در روز امتحان (نکته ای که حتما باید بلد باشیم)

آموزش پارک دوبل (از چپ تو سرازیری)

پارک دوبل در خیابان تنگ

پارک دوبل از چپ

پارک دوبل با سر خودرو

پارک دوبل در جای کم

پارک دوبل در شیب

پارک دوبل کنار دیوار

پارک دوبل با 405

پارک دوبل با ال 90

آموزش پارک دوبل با ماشین شاسی بلند

پارک دوبل فرضی

1 دیدگاه

  • سلام وقت بخیر
    یکی از موارد ممنوعیت پارک دوبل در آزمون رانندگی، پارک دوبل از خودرویی که سرنشین داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *