آزمون آیین نامه اصلی شماره 12

1 - مفهوم این تابلو چیست ؟

صحیح غلط !

2 - مفهوم رنگ سبز در علائم عبور و مرور چیست ؟

صحیح غلط !

3 - چرا قبل از سبقت گرفتن از یم کامیون طویل باید فاصله را با آن کاملاً حفظ نمود ؟

صحیح غلط !

4 - منظور از توقف چیست ؟

صحیح غلط !

5 -این تابلو بیانگر چیست ؟

صحیح غلط !

6 - در محل توقف (پارک) کنار خیابان حق تقدم با وسیله نقلیه ای است که ...

صحیح غلط !

7 - مفهوم شکل زیر چیست ؟

صحیح غلط !

8 - کدام مورد زیر از علائم خستگی وخواب آلودگی راننده نمی باشد ؟

صحیح غلط !

9 - در کدامیک از موارد زیر احتمال وقوع تصادف کمتر است ؟

صحیح غلط !

10 - دینام توسط کدامیک از موارد زیر می چرخد ؟

صحیح غلط !

11 - چه زمانی می توان از ترمز دستی استفاده نمود ؟

صحیح غلط !

12 - این تابلو بیانگر چیست ؟

صحیح غلط !

13 - کدامیک از موارد زیر در حین رانندگی در شب اشتباه است ؟

صحیح غلط !

14 - میزان کارایی روغن های معمولی موتور چند کیلومتر می باشد ؟

صحیح غلط !

15 - کدام گزینه درباره ضد یخ صحیح نمی باشد ؟

صحیح غلط !

16 - در هنگام آتش گرفتن خودرو کدامیک از موارد زیر مهم تر است ؟

صحیح غلط !

17 - این تابلو بیانگر چیست ؟

صحیح غلط !

18 - هدف از طراحی شانه راه در دو طرف خط های عبور و رفت و برگشت کدام است ؟

صحیح غلط !

19 - کدام مورد زیر از رفتار های رانندگی پرخاشگر و پر خطر می باشد ؟

صحیح غلط !

20 - در این تصویر عمده ترین خطری که راننده اتومبیل پشت سر با آن مواجهه خواهد بود کدام است ؟

صحیح غلط !

21 - ترمز اصلی از چه نوع سیستمی استفاده می کند ؟

صحیح غلط !

22 - کدام گزینه در مورد این شکل صحیح است ؟

صحیح غلط !

23 - کدام گزینه درباره عبور و توقف در مسیر های ویژه اتوبوس شرکت واحد صحیح است ؟

صحیح غلط !

24 - این صفات جز کدام نوع از رانندگان می باشد ؟ (( تغییر مسیر ناگهانی و خطر آفرین برای سایر رانندگان ، قرار گرفتن به مدت طولانی در خط سرعت به منظور تنبیه اتومبیل پشت سر و استفاده از نور بالا برای اذیت کردن راننده مقابل ))

صحیح غلط !

25 - شماره های 17 ، 18 و 19 به ترتیب بیانگر چه قطعاتی است ؟

صحیح غلط !

26 - در سه راه تصویر شکل زیر حق تقدم عبور با کدام است ؟

لطفاً پاسخ های صحیح 2 را انتخاب کنید

صحیح غلط !

27 - کدامیک جزو سیستم انتقال قدرت نمی باشد ؟

صحیح غلط !

28 - عنوان این تابلو چیست ؟

صحیح غلط !

29 - کدام مورد در ایجاد سوانح ترافیکی نقش بیشتری دارد ؟

صحیح غلط !

30 - کدام تابلو بیانگر جاده دو طرفه می باشد ؟

صحیح غلط !

آزمون 12
تبریک میگوییم !!! شما قبول شدید 🙂

حتما تمامی آزمون های موجود در سایت را انجام دهید تا شانس قبولی خود را بیشتر کنید.
متاسفانه شما قبول نشدید 🙁

نگران نباشید ، دوباره امتحان کنید تا بدون غلط قبول شوید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *