آزمون 1

{“questions”:{“2nt5z”:{“id”:”2nt5z”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”image”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u06a9\u062f\u0627\u0645 \u062a\u0627\u0628\u0644\u0648 \u0645\u0641\u0647\u0648\u0645 \u06af\u0630\u0631\u06af\u0627\u0647 \u0639\u0627\u0628\u0631 \u067e\u06cc\u0627\u062f\u0647 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f\u061f”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“epxp7”:{“id”:”epxp7″,”image”:”https:\/\/ranandesho.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/4.jpg”,”imageId”:”24644″,”title”:””},”ejhl6″:{“id”:”ejhl6″,”image”:”https:\/\/ranandesho.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/3.jpg”,”imageId”:”24643″,”title”:””},”c93w8″:{“id”:”c93w8″,”image”:”https:\/\/ranandesho.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/1.jpg”,”imageId”:”24641″,”title”:””},”zsvbk”:{“id”:”zsvbk”,”image”:”https:\/\/ranandesho.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/2.jpg”,”imageId”:”24642″,”title”:””,”isCorrect”:”1″}}},”zzgvm”:{“id”:”zzgvm”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/ranandesho.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/deaf-people1.jpg”,”imageId”:”24646″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0627\u0628\u0644\u0648 \u0686\u06cc\u0633\u062a ...

آزمون 17

{“questions”:{“p88pa”:{“id”:”p88pa”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”1 – \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0645\u062d\u0644 \u067e\u0627\u0631\u06a9 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648 \u06a9\u062f\u0627\u0645 \u06af\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u063a\u0644\u0637 \u0627\u0633\u062a \u061f”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“oulxf”:{“id”:”oulxf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u067e\u0627\u0631\u06a9 ...

آزمون 16

{“questions”:{“g7453”:{“id”:”g7453″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”1 – \u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f \u0645\u062e\u0632\u0646 \u0622\u0628 \u0631\u0627\u062f\u06cc\u0627\u062a\u0648\u0631 \u0686\u0647 \u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0634\u0648\u062f ...

آزمون 15

{“questions”:{“b0kf3”:{“id”:”b0kf3″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:”10*10″,”image”:”https:\/\/ranandesho.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/\u0639\u0628\u0648\u0631-\u067e\u06cc\u0627\u062f\u0647.jpg”,”imageId”:”16950″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”1 – \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0627\u0628\u0644\u0648 \u0628\u06cc\u0627\u0646\u06af\u0631 \u0686\u06cc\u0633\u062a \u061f “,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“jg3y5”:{“id”:”jg3y5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0639\u0628\u0648\u0631 \u0639\u0627\u0628\u0631 \u067e\u06cc\u0627\u062f\u0647″},”p2c6e”:{“id”:”p2c6e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0641\u0642\u0637 \u0639\u0628\u0648\u0631 ...

آزمون 14

{“questions”:{“x2zpm”:{“id”:”x2zpm”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/ranandesho.com\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/\u067e\u0631\u062a\u0627\u0628-\u0633\u0646\u06af.jpg”,”imageId”:”16655″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”1 – \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0627\u0628\u0644\u0648 \u0628\u06cc\u0627\u0646\u06af\u0631 \u0686\u06cc\u0633\u062a \u061f”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“l7cs9”:{“id”:”l7cs9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0631\u0627\u0647 \u0644\u063a\u0632\u0646\u062f\u0647″},”xwj3q”:{“id”:”xwj3q”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0631\u06cc\u0632\u0634 \u0633\u0646\u06af”},”ttgdu”:{“id”:”ttgdu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u067e\u0631\u062a\u0627\u0628 \u0633\u0646\u06af”,”isCorrect”:”1″},”asmqr”:{“id”:”asmqr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0634\u0627\u0646\u0647 \u062e\u0637\u0631\u0646\u0627\u06a9″}}},”1d6r1″:{“id”:”1d6r1″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”2 ...

آزمون 13

{“questions”:{“goiyx”:{“id”:”goiyx”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”1 – \u0686\u0631\u0627 \u0634\u06a9\u0633\u062a\u0647 \u0648 \u06a9\u062b\u06cc\u0641 \u0628\u0648\u062f\u0646 \u0634\u06cc\u0634\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648 \u0645\u06cc ...

آزمون 12

{“questions”:{“pvoat”:{“id”:”pvoat”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/ranandesho.com\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Cars_not_allowed_Israel_road_sign.png”,”imageId”:”15857″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”1 – \u0645\u0641\u0647\u0648\u0645 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0627\u0628\u0644\u0648 \u0686\u06cc\u0633\u062a \u061f”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“mo6bb”:{“id”:”mo6bb”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0639\u0628\u0648\u0631 \u0648\u0633\u0627\u06cc\u0644 \u0646\u0642\u0644\u06cc\u0647 \u0645\u0645\u0646\u0648\u0639 “},”yyrmp”:{“id”:”yyrmp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0639\u0628\u0648\u0631 ...

آزمون 11

{“questions”:{“yef9w”:{“id”:”yef9w”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”1 – \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06af\u0631\u062f\u0634 \u06cc\u0627 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0628\u0647 \u0686\u067e \u0627\u06af\u0631 \u0648\u0633\u06cc\u0644\u0647 ...

آزمون 10

{“questions”:{“l6v4h”:{“id”:”l6v4h”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”1 – \u062f\u0631 \u0686\u0647 \u0641\u0627\u0635\u0644\u0647 \u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0631\u0627\u06a9\u0632 \u0622\u062a\u0634 \u0646\u0634\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0648\u0642\u0641 ...

آزمون 9

{“questions”:{“o6nte”:{“id”:”o6nte”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/ranandesho.com\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/\u0637\u0648\u0644-\u0645\u0645\u0646\u0648\u0639\u06cc\u062a-\u0628\u0627-\u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u06cc\u062a-\u067e\u0627\u0631\u06a9\u06cc\u0646\u06af2.png”,”imageId”:”15599″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”1 – \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0627\u0628\u0644\u0648 \u0628\u06cc\u0627\u0646\u06af\u0631 \u0686\u06cc\u0633\u062a \u061f”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“xhtum”:{“id”:”xhtum”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0637\u0648\u0644 \u0645\u0645\u0646\u0648\u0639\u06cc\u062a \u0628\u0627 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u06cc\u062a \u067e\u0627\u0631\u06a9\u06cc\u0646\u06af”,”isCorrect”:”1″},”0qnpu”:{“id”:”0qnpu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0631\u0627\u0647\u0646\u0645\u0627\u06cc ...

    پکیج‌ها با تخفیفاصلاح سبد خریدآزمون آیین نامهآموزش رانندگی
    فروش پکیج‌های آموزشی !!!
    مکالمه را شروع کنید
    سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید