پارک دوبل در 3 سوت !!! ( با ویدیو )

پارک دوبل

پارک دوبل می تواند ترسناک باشد، اما شما می‌توانید با اندکی تمرین در یک چشم به هم زدن، آن را مدیریت کنید. قبل از اینکه شروع کنید، فضایی بزرگ تر از وسیله نقلیه تان پیدا کنید. پارک باید قانونی باشد، یعنی پارک کردن در آنجا مجاز باشد. سپس همان طور که در روبروی محل پارک به سمت جلو می‌رانید، راهنمای تان را روشن کنید. بعد ماشین را روی دنده عقب بگذارید و به سمت عقب بیاید. همزمان فرمان ماشین را به سمت محل پارک بچرخانید تا یک زاویه تند ۴۵ درجه بسازید. حالا با چرخاندن فرمان ماشین به سمت مخالف، ماشین را صاف کنید و با پیاده رو خط موازی بسازید. ماشین را روی دنده جلو بگذارید و به سمت مرکز محل پارک،  کمی به جلو برانید.

انتخاب محل پارک

یک جای مناسب پیدا کنید. جایی پیدا کنید که بتوانید وسیله نقلیه تان را با ایمنی و بدون اینکه به ماشین‌های دیگر ضربه وارد کنید، به آنجا ببرید. وقتی که پارک دوبل را بهتر یاد بگیرید، شاید بتوانید در جاهای تنگ تر هم پارک کنید، اما برای شروع بهتر است جاهایی را انتخاب کنید که به اندازه دو متر، طویل تر از طول وسیله نقلیه شما باشد. به هر حال مقدار حداقل این است که فضای پارک باید به اندازه یک متر طویل تر باشد.

اگر تا حالا پارک دوبل انجام ندادید، بهتر است سطل آشغال های پلاستیکی یا مخروط با خود به محل پارک ببرید و تمرین خود را با آنها شروع کنید.

مطمئن شوید که محل پارک تان ایمن و پارک کردن در آنجا مجاز است. دنبال تابلوها یا علامت هایی بگردید که این مجاز بودن در آن محل را نشان دهد. مطمئن شوید که روبروی شیر آتش نشانی یا سایر محل هایی که نباید مسیرشان مسدود شود، پارک نمیکنید. به محدودیت های زمانی در آن نقطه برای پاک کردن نیز توجه کنید.

حواستان به ارتفاع جدول کنار محل پارک، باشد.

راهنمای تان را روشن کنید و در موقعیت عقب رفتن به محل پارک قرار بگیرید. آینه وسط تان را چک کنید تا ببینید کسی سریعاً پشت ماشین شما قرار نگرفته باشد. به آرامی ترمز کنید تا نشان دهید که دارید سرعتتان را کم می‌کنید. راهنما بزنید و در کنار وسیله نقلیه‌ای که روبروی محل پارک شما است، قرار بگیرید. فاصله ۶۰ سانتی متری بین شما و وسیله نقلیه ایده آل است.

اگر در حالی که سعی می کنید به سمت عقب بیایید وسیله نقلیه دیگری پشت سر شما قرار گرفت، همان جا بایستید و راهنما بزنید. شیشه را پایین بکشید و با دست به آنها نشان دهید که از پشت شما دور شوند.

هرچه محل پارک تنگ تر باشد، شما نیاز دارید که بیشتر به وسیله نقلیه ای که روبروی محل پارک شما قرار دارد، نزدیک شوید؛ یعنی آن فاصله ۶۰ سانتی متری باید کمتر شود. مثلا اگر محل پارک شما به اندازه  یک متر از طول ماشین شما بیشتر است، فاصله ای که شما باید با ماشین جلویی خود بگیرید، ۳۰ سانتی متر است.

مانور دادن در فضای پارک

کسی را برای کمک داشته باشید. اگر محل پارک تنگ است یا شما تا حالا زیاد پارک دوبل انجام نداده‌اید، بهتر است کسی بیرون از وسیله نقلیه باشد تا شما را به سمت محل پارک هدایت کند. اگر مسافری همراه شماست، از او بخواهید که از ماشین خارج شود و به شما کمک کند.

از فرد کمک کننده بخواهید که با دست خود فاصله بین شما و ماشینی که دارید به آن نزدیک میشوید را نشان دهد. این روش دقیق‌تر از روش زبانی است.

توجه کنید که آینه بغل تان را کمی به سمت پایین بکشید که بتوانید جدول و پیاده رو را ببینید. اگرچه ضروری نیست ولی ممکن است کمک کننده باشد.

شروع به عقب آمدن کنید.  ماشین را روی دنده عقب بگذارید. مطمئن شوید که در خیابان پشت سرتان ترافیکی نیست. سرتان را به سمت شانه هایتان برگردانید و محل پارک را نگاه کنید. وقتی پشت صندلی شما با عقب ماشین کناری شما در یک راستا قرار گرفت، فرمان ماشین را سریع و یکسره به سمت محل پارک بچرخانید و همانطور که وارد فضای پارک می شوید یک زاویه ۴۵ درجه تشکیل دهید.

از نظر مفهومی و فضایی، فرمان ماشین را به سمتی بچرخانید که میخواهید پشت ماشین به آن سمت برود.

نخواهید که قسمت جلوی وسیله نقلیه تان سریع وارد فضای پارک شود، چرا که ممکن است به ماشین جلویی‌تان ضربه بزنید یا به آن خراش وارد کنید.

نکته‌های مهارتی: ابراهیم اُنِرلی ( آموزشیار رانندگی )

  به پارک دوبل به عنوان یک فرآیند سه مرحله ای نگاه کنید:

1-عقب رفتن تا جایی که چراغ های عقب ماشین کناری وسط در پشتی شما باشد.

2-سپس چرخ ها را به طور کامل به سمت راست بچرخانید، آنقدر عقب بیاید که چراغ‌های عقب ماشین کناری، ابتدای در سمت جلوی ماشین شما باشد.

3-سپس فرمان را صاف کنید. همانطور که به آینه ها نگاه می کنید یک زاویه ۴۵ درجه می بینید که گویا یک مثلث تشکیل داده است، آن مثلث را دنبال کنید تا ناپدید شود. سپس کل فرمان را به سمت چپ ببرید، به نقطه پارک برگردید. از اینجا به بعد شما فقط باید چرخ ها را صاف کنید، داخل فضای پارک بروید و ماشین را در محل پارک بگذارید.

بیشتر راه را برگردید. همانطور به صورت زاویه دار به عقب برگردید تا نزدیک‌ترین چرخ به جدول، در فاصله ۳۰ سانتی متری از آن قرار بگیرد. پشت ماشین شما هنوز باید ‌چند سانتی متر، با وسیله نقلیه پشت‌سری شما فاصله داشته باشد.

اگر چرخ عقب شما با جدول برخورد کند، یعنی خیلی زیاد رفته‌اید. به‌سادگی دنده جلو بگذارید، به سمت جلو بروید و دوباره تلاش کنید.

همان طور که در حال داخل آمدن هستید، ماشین را صاف کنید. وقتی که بیشتر قسمت عقبی وسیله نقلیه شما در فضای پارک است  و هنوز دارید به سمت عقب حرکت می کنید، فرمان را به سمت جاده بچرخانید. سپر جلوی ماشین شما باید با سپر عقب ماشین جلویی، در یک راستا باشد. اینجاست که باید آخرین مانوری که ماشین را به سمت محل پارک می برد و صاف کردن ماشین را، به طور همزمان انجام دهید.

یک راهنمایی خوب دیگر برای اینکه متوجه شوید کی فرمان را بچرخانید، زمانی است که پلاک ماشین جلویی در شیشه جلوی شما ظاهر شود.

در مکان های تنگ تر ممکن است نیاز داشته باشید که فرمان را کمی زودتر بچرخانید.

جا کردن ماشین در محل پارک

وسیله نقلیه را در مرکز فضا قرار دهید. زمانی که شما با موفقیت در فضای پارک قرار گرفتید، احتمالا باید آن را کمی تکان دهید تا در حالت موازی با جدول، وسط راه و بین وسایل نقلیه دو طرف قرار بگیرد. اگر هنوز پشت سرتان جا دارید، آنقدر عقب بروید که تقریباً با وسیله نقلیه پشت سر  در تماس باشید، سپس دنده جلو بگذارید و به آرامی همانطور که به سمت جلو می روید، به سمت جدول بروید.

وسیله نقلیه تان را در محل های تنگ میزان کنید. وقتی فضای پارک تنگ تر باشد، قرار گرفتن در آن می‌تواند چالش برانگیز تر باشد و قسمت جلوی ماشین، نسبت به آنچه که شما تصور می کردید، از جدول دورتر باشد. برای برطرف کردن این مشکل،  عقب و جلو رفتن ماشین را ادامه دهید و به سمت جدول بروید. هر دفعه قبل از اینکه جلو بروید، فرمان را به طور کامل به سمت جدول بکشید و در حالی که به عقب می آیید، آن را صاف کنید.

در صورت لزوم تکرار کنید. اگر همانطور که به سمت جلو می روید، فرمان را به طور کامل به سمت جدول ببرید، قسمت جلویی ماشین در فضای پارک قرار خواهد گرفت.

اگر خیلی با جدول فاصله دارید، بیرون آمدن و تلاش دوباره ممکن است آسان تر از عقب و جلو رفتن باشد.

هر موقع لازم بود از اول شروع کنید.  هر موقع نتوانستید در اولین تلاش تان به خوبی وارد فضای پارک شوید، نگران نباشید. راهنما بزنید و از فضای پارک در بیاید و در کنار ماشین روبه رویی تان قرار بگیرید تا دوباره شروع کنید.

در ماشین را با احتیاط باز کنید. قبل از خارج شدن از وسیله نقلیه، مخصوصاً از سمت جاده، مطمئن شوید که وسیله نقلیه یا دوچرخه سواری به شما نزدیک نمیشود. خیلی مهم است که همیشه حواستان به دوچرخه سوارها باشد. مخصوصاً در محل هایی که پارک دوبل انجام می شود. چون ممکن است شما در ماشین را در مسیر دوچرخه سواران باز کنید، آنها در خطر بیشتری قرار دارند.

از سمت جدول، باید حواستان باشد که در را به جدول یا چیزهایی که درون جاده هست، نکوبید.

اگر در باز نمی شود، ممکن است دلیلش این باشد که مسافران درون ماشین نشسته اند. این موضوع را وقتی که دوباره به ماشین برمیگردید یادتان باشد. وقتی که ماشین خالی باشد، در ممکن است باز شود، اما وقتی مسافران داخل نشسته‌اند، به جدول برخورد می‌کند. پس وزن ماشین را کم کنید.

نکته:

پارک دوبل می تواند به کمک یک دوربینی که پشت را نشان میدهد، آسان‌تر باشد.  اگر ماشینتان این دوربین را ندارد و شما احساس می‌کنید که به آن احتیاج دارید، خودتان آن را نصب کنید.

هشدارها:

 1 – وقتی که شک دارید، کار ایمن تر را انجام دهید. ریسک نکنید، چون ممکن است به ماشین جلویی یا عقبی‌تان ضربه بزنید.

 2 – اگر شرایط ترافیکی اجازه دهد، در صورت مطمئن نبودن، از ماشین پیاده شوید و نگاه کنید که چقدر فضای اضافه دارید.

3 – وقتی که دارید چرخ ها را می چرخانید، تلاش کنید که همیشه در حال حرکت باشید، حتی زمانی که در حال عقب و جلو رفتن هستید. این کار فشار را بر روی اجزای فرمان کم میکند.

4 – نگه داشتن چرخ ها در حالت چرخش شدید، می‌تواند برای سیستم فرمان ‌برقی بد باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *